Polecane strony:
A A A

„Do domu" - klawisz [HOME]

Naciśnięcie klawisza [HOME] powoduje zawsze skok do lewego górnego rogu aktualnego arkusza. Zwykle jest to komórka Al, z wyjątkiem wypadku, gdy część arkusza przeznaczona została na tytuły za pomocą komendy /Worksheet Titles (została „zamrożona"). Klawisz [Home] w połączeniu z wcześniejszym naciśnięciem klawisza [END] powoduje przesunięcie wskaźnika do końca aktywnego obszaru arkusza. Szczegóły w dalszej części rozdziału.