Polecane strony:
A A A

Clock

Opcja Clock z menu /Worksheet Global Default Other pozwala ci na ustalenie sposobu wyświetlania zegara na ekranie, a dokładnie, ustala co się ma ukazywać w lewym dolnym rogu ekranu. Po wybraniu tej opcji ukazuje się na ekranie następujące menu: Standard International None Clock Filenaae Standard oznacza standardowy (anglosaski) sposób wyświetlania dat i godziny, In-ternational -aktualne ustawienie formatu międzynarodowego (czytaj: nieanglosaskiego), a None spowodowanie, że w lewym dolnym rogu nic się nie będzie ukazywać na ekranie. Clock oznacza, że w lewym dolnym rogu ukazuje się jedynie zegar (w wybranym formacie) a Filename (ustawienie standardowe), że pokazana jest nazwa aktualnego pliku, jeśli został on nagrany lub załadowany - w przeciwnym wypadku pokazany jest zegar.