Polecane strony:
A A A

Currency signs (Znak waluty)

Możesz teraz wpisać inny znak lub znaki (np. zł) i nacisnąć [RETURN]. Ukazuje się teraz: Prefix Suffix Musisz określić czy znak waluty ma się ukazywać jako przedrostek (przed liczbą - Prefix) czy jako przyrostek (po liczbie - Suffix). Jeśli z menu /Worksheet Global Default Other International wybierzesz opcję Date, otrzymasz szansę zmodyfikowania sposobu w jaki ukazywać się będą daty sformatowane w formacie Date Long International i Date Short International (forma long - długa, różni się od formy short - krótkiej, tymże w formie krótkiej nie pokazany jest rok). Po wybraniu tej opcji na ekranie ukaziye się menu określające różne możliwe formaty: MM oznacza tutaj numer miesiąca, DD numer dnia, YY roku. Jeśli z menu /Worksheet Global Default Other International wybierzesz opcję Time, otrzymasz szansę zmodyfikowania sposobu w jaki ukazywać się będą godziny sformatowane w formacie Time Long International i Time Short International (forma long - długa, różni się od formy short - krótkiej, tym że w formie krótkiej niepokazane są sekundy). Po wybraniu tej opcji na ekranie ukazuje się menu określające różne możliwe formaty:

HH oznacza tutaj godziny, MM minuty, a SS sekundy. Wybranie opcji Quit z menu /Worksheet Global Default Other Internationa powoduje wrotko mann /Worksheet Global Default. fv^U H H^'Crf Opcja Help (pomoc) z menu /Worksheet Global Default Other określała w wersji 2 programu sposób dostępu przez program do systemu Help. W wersji 3.0 nie ma ona żadnego znaczenia, została zachowana dla zachowania zgodności z poprzednimi wersjami programu.