Polecane strony:
A A A

Default directory (Katalog domyślny)

Możesz teraz zmienić określenie stacji dysku i/lub katalogu, w którym mają być szukane i umieszczane pliki do wykorzystania przez 1-2-3. Katalog ten możesz zmienić na potrzeby jednej sesji komendą /File Dir. Katalog ten jest katalogiem domyślnym wtedy, gdy pisząc nazwę pliku nie uwzględniasz w niej określenia stacji dysku i śnieżki. Po wybraniu z menu /Worksheet Global Default opcji Status, na ekranie ukazuje się lista ustawień poszczególnych opcji, które można modyfikować komendą /Worksheet Global Default. Po wybraniu z menu /Worksheet Global Default opcji Update, wszystkie aktualne obecnie ustawienia opcji, które można zmieniać komendą /Worksheet Global Default, a które można obejrzeć po wydaniu komendy /Worksheet Global Default Status, zostają nagrane na dysk (a dokładnie na plik 123.CNF). Znaczy to, że nie będą one obowiązywać jedynie w aktualnej sesji, lecz także w każdej następnej sesji pracy z programem arkusza kalkulacyjnego 1-2-3.

Opcja Other (inne) menu /Worksheet Global Default służy głównie do ustawienia sposobu wyświetlania liczb, dat i godzin w sposób przyjęty w danym kraju. Można nią ustawić również sposób korzystania z systemu pomocy Help oraz parę innych ustawień. Po wybraniu tej opcji ukazuje się następne menu: