Polecane strony:
- http://www.rentgrandfox.pl/
A A A

Dodatkowe cechy zakresów

Większość komend 1-2-3, które pytają o zakresy, pamiętają jaki podałeś ostatnio zakres. Polega to na 'tym, ¿¡s jak wydajesz tę komendę następny raz, 1-2-3 sugeruje ci odpowiedz podaną poprzednio poprzez oświetlenie wybranego poprzednio zakresu. Możesz wtedy albo potwierdzić, że ten sam zakres ci stale odpowiada poprzez naciśnięcie RETURN], albo zmienić ten zakres na zasadach opisanych w podrozdziale Ogólna teoria oświetlania zakresów" lub też po prostu wpisać oznaczenie zakresu klawiatury.