Polecane strony:
A A A

Dodawanie komentarzy do zawartości komórek

Wersja 3.0 programu Lotus 1-2-3 przynosi ze sobą nową cechę. Jest nią możliwość dodawania komentarzy do zawartości komórki. Komentarze te nie będą widoczne na łownym obszarze ekranu,-nie będą także drukowane. Będą one widoczne jedynie r panelu kontrolnym na górze ekranu wtedy, gdy wskaźnik komórki umieszczony będzie a właściwej komórce. Komentarze szczególnie mogą być użyteczne do wyjaśnienia treści rmuł. Komentarz musi się zawsze zaczynać od średnika, który oddziela komentarz od normalnej zawartości komórki. Średnik musi srę znajdować bezpośrednio po ostatnim naku normalnej zawartości komórki (nie może być wcześniej spacji).