Polecane strony:
A A A

Dolny wiersz ekranu

Dolny wiersz ekranu to tzw. wiersz statusu. W lewym dolnym rogu pokazana jest zwykle aktualna data i godzina. Jeśli załadujesz lub nagrasz plik to czas i data zastępowane mogą być nazwą tego pliku. Komendy z grupy /Worksheet Global Default Other Clock pozwalają na dokładne sprecyzowanie tego, co ma się znajdować w lewym dolnym rogu ekranu. W prawym dolnym rogu ekranu mogą się ukazywać wskaźniki statusu. Oto ich lista (podkreślono nazwy wskaźników wprowadzonych w wersji 3.0): CMD Znajdujesz się w trybie wykonywania makro, możesz przerwać wykonanie makro za pomocą naciśnięcia kombinacji klawiszy [BREAK], chyba że w makro użyto komendy, która to uniemożliwia. SST Wykonujesz makro w trybie „krok po kroku", naciśnij Alt-F2, jeśli chcesz wyłączyć tę cechę.

NUM Nie można użyć klawiszy poruszających wskaźnikiem, służą one teraz do wprowadzania cyfr. Cechę tę przełącza się za pomocą klawisza [NUM LOCK]. END Klawisze ze strzałkami spowodują „skok" wskaźnika komórki, włączamy tę cechę za pomocą klawisza [END], komentarz o tym „skoku" znajdziesz w pod-rozdziale o poruszaniu się po arkuszu. SCROLL Klawisze poruszające normalnie wskaźnik po arkuszu przesuwają teraz arkusz w stosunku do nieruchomego wskaźnika - nazywamy to „przewijaniem" (scrolling) cechę tę przełączamy za pomocą klawisza [SCROLL LOCK]. CAP Naciśnięcie klawiszy z literami powoduje pisanie dużymi literami bez konieczności jednoczesnego naciskania [SHIFT]. Cechę tę przełączamy klawiszem [CAPS LOCK], CALC Jesteś w trybie przeliczania arkusza, który nie zapewnia automatycznego przeliczania wartości formuł. Arkusz nie jest aktualnie przeliczony. Jeśli chcesz, by wszystkie formuły zostały ponownie obliczone, naciśnij klawisz

GROUP Używany jest tryb grupowy, co powoduje, że niektóre komendy wydane dla jednego arkusza (dotyczy to głównie formatowania) będą odnosić się do wszystkich arkuszy w pliku. MEM Jest mniej niż 4096 bajtów dostępnej pamięci. OVR Edycja pliku przebiega w trybie „pisania na" (overwrite). Na tryb .pisanie między" (insert) można z powrotem przełączyć klawiszem [INS].