Polecane strony:
A A A

Ekrany pomocy

Ekrany pomocy są bardzo przejrzyste i potrafią zwykle dużo i szybko pomóc. Dla większości polskich użytkowników mają jednak jedną poważną wadę. Są napisane »języku angielskim... Gdy chcesz opuścić system pomocy, wystarczy nacisnąć klawisz Nadeszła pora na zapoznanie cię z następnym podstawowym pojęciem Lotusa 1-2-3 - komendami. Komendy są to polecenia, które dajesz Lotusowi, gdy chcesz, by coś dla ciebie zrobił. Komendy wybierasz z menu. Ba!!! Ale przecież na ekranie nie ma żadnego menu! Nie ma, ale można je wywołać. Służy do tego klawisz / (nie mylić z ), najczęściej używany i najważniejszy klawisz w programie LotuB 1-2-3.

ES3 ZAPAMIĘTAJ Do wywołania menu w programie Lotus 1-2-3 służy klawisz /. Naciśnij więc ten magiczny klawisz. Oto co ukaże się na samej górze ekranu: Worksheet Range Copy Move File Print Graph Data System Quit Global, Insert, Delete, Column, Erase, Titles, Window, Status, Page, Hide W pierwszym wierszu widzisz poszczególne składniki menu. W wierszu poniżej komentarz do składnika, na którym aktualnie spoczywa wskaźnik menu. Menu jest wielopoziomowe i wybranie niektórych składników nie powoduje wykonania żadnej czynności, a jedynie ukazanie się menu niższego poziomu. Przykładem tego jest opcja menu Worksheet (arkusz). W takim wypadku w drugim wierszu widzisz nie komentarz odnoszący się do działania komendy, lecz składniki menu niższego poziomu (pooddzielane przecinkami w naszym przypadku Global, Insert, Delete, Column, Erase, Titles, Window, Status, Page, Hide). Do tego drugiego wiersza nie możesz „wejść" naciskając strzałkę w dół musisz wybrać opcję menu.