Polecane strony:
A A A

International Help Clock Undo Beep International

Opcja ta służy głównie do ustawienia różnych formatów międzynarodowych - czytaj nieangloeaskich. Po jej wybraniu ukaże się następne menu: Punctuation Currency Date Time Negative Release-2 File-Translation Quit Opcja Punctuation dotyczy trzech rzeczy: Jaki ma być znak oddzielający część ułamkową od części całkowitej liczb. 2J Jaki ma być znak oddzielający argumenty w funkcjach i makrokomendach. 3/ Jaki ma być znak oddzielający trzycyfrowe części liczb. (Dotyczy to formatów:

W nawiasie obok oznaczenia literowego każdej opcji umieszczone są przypisane do każdej opcji znaki, kolejno: oddzielający część ułamkową od całkowitej, oddzielający argumenty w funkcjach i makrokomendach i oddzielający trzycyfrowe części liczb. Opcją standardową jest A.

Zauważ, że zmiana na opcję F, która umożliwia pokazywanie liczb w sposób przyjęty w Polsce spowoduje równoczesną konieczność wprowadzania znaku. (kropka) jako znaku oddzielającego argumenty funkcji i makrokomend. Może to być mylące, gdyż we wszystkich instrukcjach, książkach i systemie Help, przy omawianiu funkcji i makrokomend stosuje się standardowy znak, (przecinek). Opcja Currency z menu /Worksheet Global Default Other International daje możliwość sprecyzowania innego znaku waluty (innego niż standardowy dolar - $), który ukazuje się w formacie Currency. Po wybraniu tej opcji ukazuje się ponaglenie: