Polecane strony:
A A A

Klawisz [Backspace]

Naciśnięcie [Backspace] powoduje skasowanie dotychczas określonego zakresu. Wskaźnik komórki powraca do aktualnej komórki, tzn. do tej w której się znajdował przed wydaniem komendy lub rozpoczęciem wpisywania formuły.