Polecane strony:
A A A

Klawisz [END]

Naciśnięcie klawisza [END] powoduje jednorazową zmianę zasad przesuwania wskaźnika komórki za pomocą klawiszy ze strzałkami. Przy wskaźniku END znajdującym się w prawym dolnym rogu ekranu, naciśnięcie klawisza z. strzałką spowoduje przesunięcie się wskaźnika komórki w kierunku strzałki, aż do pierwszej napotkanej granicy pomiędzy pustymi komórkami, a komórkami wypełnionymi. Po naciśnięciu jakiegoś klawisza ze strzałkami (lub klawisza [HOME] - którego funkcję w połączeniu z END omówimy poniżej), wskaźnik END znika z ekranu. Gdy chcesz teraz powtórzyć operację z END, musisz ponownie nacisnąć klawisz [END]. W czasie występowania w prawym dolnym rogu ekranu wskaźnika END, reakcja programu na wszystkie pozostałe klawisze (poza strzałkami i [HOME]) nie ulega zmianie, a wskaźnik END nie znika z ekranu. Gdy na ekranie jest wskaźnik END, naciśnięcie klawisza [END] powoduje jego zniknięcie. Gdy na ekranie jest wskaźnik END, naciśnięcie klawisza [HOME] spowoduje przesunięcie do końca „obszani aktywnego arkusza. Koniec obszaru aktywnego definiuje się jako przecięcie ostatniej kolumny do której coś wpisano i ostatniego wiersza, do którego coś wpisano.