Polecane strony:
A A A

Klawisz [ESCAPE]

Jeśli żadna komórka nie jest aktualnie „zakotwiczona", naciśnięcie [ESCAPE] spowoduje cofnięcie cię do poprzedniego kroku komendy. Jeśli jakaś komórka jest aktualnie „zakotwiczona", naciśnięcie [ESCAPE] spowoduj skurczenie się zakresu do wyłącznie jednej, tej zakotwiczonej komórki.