Polecane strony:
A A A

Klawisz (kropka)

Jeśli żadna komórka nie jest dotychczas „zakotwiczona", naciśnięcie klawisza . (kropka) spowoduje „zakotwiczenie" komórki w której aktualnie znajduje się wskaźnik komórki. Na razie komórką swobodną jest ta sama komórka. 1 -2-3 informuje o tej sytuacji poprzez wyświetleniu w panelu kontrolnym zakresu składającego się z jednej komórki poprzez dwukrotne podanie jego zakresu np.: Ali..Ali Jeśli jakaś komórka jest już „zakotwiczona", to naciśnięcie . (kropki) powoduje przesunięcie zakotwiczenia do innego rogu zakresu, przeważnie zgodnie z i-uchem wskazówki zegara. Ponieważ komórka swobodna musi się znajdować zawsze po przekątnej oc komórki zakotwiczonej, przesuwa się ona odpowiednio.