Polecane strony:
A A A

Klawisze funkcyjne

Tak jak większość programów, tak i Lotus 1-2-3 przypisuje określone znaczenie poszczególnym klawiszom i kombinacjom klawiszy. W programie arkusza kalkulacyjnego 1-2-3, klawisze funkcyjne mają następujące znaczenie: Wywołuje ekrany pomocy. Przełączanie na tryb EDIT (redagowanie). Wyświetlanie nazw nazwanych zakresów, nazw plików, (funkcji lub zaawansowanych komend makro (w zależności od tego jaki klawisz był ostatnio naciśnięty - w wersji 2 programu, naciśnięcie tego klawisza służyło jedynie do wyświetlania nazw nazwanych zakresów). Czyni adres komórki adresem absolutnym lub dokonuje czynności odwrotnej. Przesuwa wskaźnik komórki do dowolnego miejsca w arkuszu, pliku aktualnym lub innym. Przesuwa wskaźnik komórki do innego okna (gdy jest więcej niż jedno okno). W trybie READY przelicza formuły (przy wyświetlonym wskaźniku CALC). Nie dotyczy to formuł, które odnoszą się do plików na dysku (w tym wypadku I trzeba użyć komendę /File Admin Link-Refresh). W trybach VALUE i EDIT przekształca formułę na | jej wartość wynikową.