Polecane strony:
A A A

Klawisze poruszania wskaźnikiem

W górę lub w dół do pierwszej granicy między komórkami pustymi, a wypełnionymi. W prawo lub lewo do pierwszej granicy między komórkami pustymi, a wypełnionymi. Do przecięcia się najbardziej wysuniętej na prawo niepustej kolumny i najbardziej wysuniętego w dół niepustego wiersza. Do lewego górnego rogu dostępnego arkusza. Ekran w górę lub w dci. Do następnego arkusza. Poprzedni arkusz. „W górę" arkuszy aktualnego pliku do pierwszej napotkanej granicy pomiędzy komórkami pustymi, a wypełnionymi w aktualnej kolumnie i wierszu. „W dół" arkuszy aktualnego pliku do pierwszej napotkanej granicy pomiędzy komórkami pustymi, a wypełnionymi w aktualnej kolumnie i wierszu. Do lewego górnego rogu dostępnej części arkusza A. Do przecięcia się najbardziej wysuniętej na prawo niepustej kolumny i najbardziej wysuniętego w dół niepustego wiersza ostatniego niepustego arkusza aktualnego pliku.