Polecane strony:
A A A

Klawisze stosowane w systemie menu

Przesuwa wskaźnik menu o pozycję w lewo lub, jeśli znajduje się on już na pierwszym składniku od lewej, do ostatniego składnika menu. Przesuwa wskaźnik menu o pozycję w prawo lub, jeśli znajduje się on już na pierwszym składniku od prawej, do pierwszego składnika menu. Wybiera opcję, której nazwa zaczyna się od tej litery. Opuszczenie menu (niezależnie od poziomu) i powrót do trybu READY. Przesunięcie wskaźnika menu na ostatni składnik w menu. Przesunięcie wskaźnika menu na pierwszy składnik w menu. Przejście do wyższego poziomu menu lub, jeśli znajdujemy się już w najwyższym poziomie menu, do trybu READY.