Polecane strony:
A A A

Kompletna teoria oświetlania zakresów

Zakresy możesz oświetlać poprzez rozszerzanie wskaźnika komórki w następujący«! przypadkach: w odpowiedzi na ponaglenie (prompt) 1-2-3 dotyczące wprowadzenia zakresu przy wprowadzaniu funkcji, w wypadku gdy argumentem funkcji jest zakres. Rozszerzony wskaźnik komórki pokrywa zawsze prostokąt określony przez tzw. „komórkę zakotwiczenia" i przez ,komórkę swobodną". Komórka zakotwiczona nie zmienia swego położenia, podczas gdy komórka swobodna, tworząca zawsze przeciwległy róg zakresu, może być poruszana na takich samych zasadach jak wskaźnik komórki w trybie READY, tzn. za pomocą klawiszy ze strzałkarfii, [Home], [PgUp] i [PgDn]. Komórkę swobodną można poznać po tym, że w jej środku miga znak 1-2-3 często .kotwiczy" komórkę automatycznie po wydaniu ponaglenia dotyczącego wprowadzenia zakresu. Czasem jednak musisz zrobić to samemu. Czasem będziesz chciał również „odkotwiczyć" komórkę. Oto co masz do dyspozycji: