Polecane strony:
A A A

Opcja menu

Poszczególną opcję menu wybieramy na dwa sposoby. Pierwszym jest przesunięcie wskaźnika menu (jaskrawego prostokącika) na odpowiedni składnik menu (za pomocą strzałki w prawo i strzałki w lewo) i naciśnięcia [RETURN]. Drugim sposobem jest naciśnięcie klawisza z pierwszą literą składnika menu, któiy chcesz wybrać. Z menu wychodzimy poprzez wydanie jakiejś komendy końcowej. Możemy jednak się rozmyślić i wtedy trzeba nacisnąć [ESCAPE], by przejść do stanu wyższego poziomu lub, gdy jesteśmy w menu najwyższego poziomu, żeby opuścić menu. Gdy wyświetlone jest menu nie możemy dokonywać normalnych operacji na arkuszu (wpisywania i poruszania wskaźnikiem komórki).

Wybrać jakiś składnik z menu na górze ekranu możesz na jeden z dwóch sposobów: 1/ Przesuń wskaźnik menu (jaskrawy prostokącik) na właściwy składnik menu i naciśnij [RETURN], 2/ Naciśnij pierwszą literę nazwy składnika menu. W wierszu poniżej menu widzisz zawsze komentarz na temat aktualnie oświetlonego przez wskaźnik składnika menu.

Składnik menu będziemy w tej książce nazywać także wymiennie opcją menu. Menu możesz opuścić przez jedno- lub wielokrotne (gdy jesteś w menu niższego poziomu) naciśnięcie klawisza [ESCAPE]. Przećwiczmy teraz posługiwanie się menu na przykładzie wydania komendy zakończenia (wyjścia z) programu 1-2-3. Naciśnij najpierw klawisz /, by wywołać menu najwyższego poziomu. Przesuń teraz wskaźnik menu na słowo Quit (wyjdź) i naciśnij [RETURN]. Jesteś teraz pytany czy rzeczywiście chcesz wyjść z programu. Odpowiedz Yes (tak)B przesuń wskaźnik na Yes i naciśnij [RETURN] (lub naciśnij klawisz Y). Jeśli w arkuszu dokonałeś zmian, które nie zostały nagrane na dysk, program ponoł nie prosi o potwierdzenie. (Zabezpieczenie takie wprowadzono dopiero w wersji programu Lotus.) W takim wypadku ponownie odpowiedz Yes (w ten sam sposób). H nagrywaniu arkusza na dysk - później.) Zakończyliśmy sesję pracy 1-2-3. Jeśli wystartowaliśmy program 1-2-3 z Access System, to teraz do niego powrócimy. Jeśli z systemu operacyjnego to powrócimy do systemu operacyjnego.