Polecane strony:
A A A

Pierwsze kroki w 1-2-3

Jądrem i najważniejszym składnikiem pakietu Lotus 1-2-3 jest program arkusza kalkulacyjnego o nazwie 1-2-3. Wywołujemy go komendą 123 z poziomu DOS-u. Musimy najpierw przejść do katalogu 123R3. Zamiast bezpośrednio wywoływać program 123, można wywołać najpierw Access Menu (menu dostępu). Wywołujemy go komendą Lotua z poziomu systemu operacyjnego. Przypomnijmy tu, że za jego pomocą wywoływać możemy poszczególne składniki (programy) pakietu Lotus 1-2-3, których nazwy umieszczone są w górnej części ekranu. Aby wybrać jakiś składnik z menu Access System (podobnie jak ze wszystkich menu Lotusa 1-2-3) trzeba umieścić wskaźnik menu (świecący prostokącik - poruszamy nim klawiszami ze strzałkami) i nacisnąć [RETURN]. Drugim sposobem dokonania selekcji z menu jest naciśnięcie klawisza reprezentującego pierwszą literę nazwy tego składnika.

To co widzisz jest właśnie arkuszem kalkulacyjnym programu Lotus 1-2-3. Czy grałeś kiedyś w tzw. „okręty" (trafiony, zatopiony !!!). Jeśli pamiętasz tę grę, to przypominana sobie, że plac boju identyfikowany był tam przez kolejne litery alfabetu u góry i koleje liczby po lewej. Strzał CIO oznaczał strzał w kratkę pod literą C i na prawo od liczby l(j Podobnie jest tutaj. Arkusz podzielony jest na tzw. komórki (cells). Są one odpowied kami pojedynczych kratek w grze „w okręty". Komórka identyfikowana jest przez liteJ (lub litery) i liczbę. Komórka znajduje się w określonym wierszu (row), identyfikowany przez liczbę i w określonej kolumnie (column) identyfikowanej przez literę. Spójrz ter na oświetlony prostokącik w lewym górnym rogu arkusza. Jest to tzw. wskaźnik komólj (celi pointer). Oznacza on komórkę w której się „aktualnie znajdujemy", to : komórkę w której możemy aktualnie dokonywać różnych operacji.

Po wystartowaniu 1-2-3 przez chwilę będziemy czekać aż program się załaduje. W tym czasie ukazywać się będzie na monitorze ekran tytułowy programu. Po jego załadowaniu zobaczymy na ekranie następujący widok: Po arkuszu poruszamy się poprzez przesuwanie wskaźnika komórki. O wszystkich sposobach poruszania wskaźnika komórki dowiesz się później. Najpierw zapoznamy cię ze sposobem najprostszym. Najprościej przesuwa się wskaźnik komórki za pomocą naciskania klawiszy ze strzałkami.

Poeksperymentuj z przesuwaniem wskaźnika w różnych kierunkach. Przesuwaj go w dół, górę, prawo, lewo. Zauważ, że jak jesteś przy lewym lub górnym brzegu arkusza, to próba przesunięcia wskaźnika odpowiednio w lewo lub w górę spowoduje protest komputera (pisk) i wskaźnik pozostanie na poprzednim miejscu. Spróbuj zrobić to samo na prawym lub dolnym brzegu ekranu. I tu niespodzianka!!! Okazrye się, że to co widzieliśmy dotąd na ekranie to nie był cały arkusz lecz tylko jego część. Dowiesz się za chwilę, że jego niewielka część. Gdy przesuniesz wskaźnik na dół ekranu i naciśniesz kolejny raz strzałkę w dół, to okaże się, że przesunąłeś się do wiersza, którego poprzednio nie było widać na ekranie (a właściwie to arkusz przesunął się w górę ekranu chowając jeden wiersz na górze i odsłaniając jeden wiersz na dole).

To co widzimy na ekranie jest jedynie niewielką częścią arkusza. Jak niewielką? Otóż okazuje się, że arkusz składa się z 8192 wierszy (!!!) i 256 kolumn, a więc po przemnożeniu jednego przez drugie okazuje się, że z prawie 2 min. komórek!!! Prawym dolnym rogiem arkusza jest komórka o adresie IV8192. Druga część adresu, liczba 8192 nie wymaga komentarza. To kolejny numer wiersza. IV w tym adresie znalazło się z następującego powodu: Ponieważ jest ponad 200 kolumn, a liter jest tylko dwadzieścia kilka, Lotus 1-2-3 oznacza kolejne kolumny najpierw pojedynczymi literami od A do Z, następnie zaś dwiema literami, kolejno (po Z) AA, AB, AC AZ i następnie BA, BB, ... , BZ, następnie od CA do CZ, od DA do DZ i tak dalej aż do IV.

Wróćmy jednak do lewego górnego rogu arkusza. Jeśli oddaliłeś się daleko od niego w czasie eksperymentowania z przesuwaniem wskaźnika, pożyteczna będzie następująca informacja: naciśnięcie klawisza [HOME] przesunie cię do lewego górnego rogu arkusza. Co teraz jednak robić z tymi 2 min. komórek? Otóż służą one do wpisywania danych. Mogą to być różne dane, zarówno liczbowe jak i znakowe (tzw. etykiety - labels). W odróżnieniu od innych programów nie trzeba deklarować wcześniej rodzaju wprowadzanych danych. Po prostu przesuwamy wskaźnik do odpowiedniej komórki, wpisujemy co chcemy wpisać i naciskamy [RETURN].

Przesuńmy np. wskaźnik do komórki B5 i wpiszmy 10. Naciśnijmy [RETURN]. Przesuńmy się teraz do komórki D7 wpiszmy abc i ponownie naciśnijmy [RETURN]. Łatwe prawda? Zauważ, że dane ukazują się w komórkach dopiero po naciśnięciu [RETURN]. Wcześniej możesz je widzieć w lewym górnym rogu ekranu pod adresem komórki.

W czasie pracy w Lotusie 1-2-3 masz zawsze do dyspozycji możliwość wywołania ekranów pomocy. Wystarczy jedynie nacisnąć klawisz [FI]. Pomoc ta jest zależna od I kontekstu. Znaczy to, że ukazuje się tekst, który odnosi się do aktualnie wykonywanej przez ciebie czynności. Możesz potem zarządzać wyświetlenia informacji o czynnościach pokrewnych lub przejść do ekranu ze spisem treści ekranów pomocy (help index) i wybrać dowolny temat.