Polecane strony:
- mierniki mocy
A A A

Podstawowe pojęcia programu arkusza kalkulacyjnego

Już na najwyższym poziomie menu wybranie niektórych składników spowoduje wykonanie jakiejś komendy. W miarę przesuwania się w dół systemu menu coraz więcej składników menu prowadzi do wykonania kończącej czynności - do wykonania komendy. W przeważającej liczbie przypadków program, do wykonania komendy, potrzebować będzie od ciebie dodatkowych informacji. Wybranie np. składnika menu Copy (kopiuj) z najwyższego poziomu menu spowoduje ukazanie się ponaglenia w panelu kontrolnym:

Program ponagla: „Wprowadź zakres do skopiowania z:". Większość ponagleń dotyczy właśnie podania zakresu, którego dotyczyć mają dane operacje. Ponaglenia dotyczyć mogą także innych rzeczy. Wydanie np. komendy /File Retrieve spowoduje następujące ponaglenie: Enter name of file to retrieve! Program ponagla: Wprowadź nazwę pliku do załadowania:. Wyświetla poza tym listę dostępnych plików. Możesz wybrać jeden z nich, możesz również wprowadzić nazwę pliku z klawiatury. Gdy ponaglenie dotyczy zakresów, możesz je wybrać na jeden z trzech sposobów:

1/ Poprzez określenie zakresu z klawiatury albo poprzez podanie dwóch komórek określających skrajne rogi zakresu np. A2..Z10, albo poprzez podanie nazwy zakresu (jeśli stosujesz nazwane zakresy). 2/ Poprzez oświetlenie zakresu za pomocą manewrów wskaźnikiem przy pomocy klawiszy ze strzałkami i ewentualnego naciskania kropki. 3/ Jeśli stosujesz nazywanie zakresów, to naciśnięcie, w momencie, gdy program prosi o podanie aakresu, klawisza [NAME] (F3) spowoduje wyświetlenie listy nazw zakresów, z której możesz wybrać. W niektórych wypadkach ponaglenie podaje wartość domyślną (standardową) i program prz«* tóódzi do trybu EDIT, umożliwiając ci jej redagowanie. Jeśli odpowiada ci wartość śtAndardowa, to wystarczy nacisnąć [RETURN].

Są także wypadki, gdy program wyświetla wartość domyślną lecz nie masz możliwości jej redagowania (nie przechodzisz do trybu EDIT). Masz wtedy do wyboru zaakceptowanie wartości domyślnej - poprzez naciśnięcie klawisza [RETURN] lub wpisanie od początku nowej wartości. Po wykonaniu komendy powracasz zwykle do trybu kEADY. W niektórych jednak wypadkach pozostajesz na tym samym poziomie menu, z którego wywoływałeś komendę, 'zieje się to na przykład przy wykonywaniu komend dotyczących drukowania lub tworzenia wykresów. W takim wypadku powrót do trybu READY można osiągnąć po- zez wybranie opcji danego poziomu menu Quit. W dalszej części tej książki komendy będziemy oznaczać poprzez wypisanie wszystkich składników menu, które trzeba wybrać, by wydać tę komendę, poprzedzając to ikiem, którym wywołujemy menu - znakiem / (slash). Oto przykłady w ten sposób zapisanych komend: /Copy

Alternatywą takiego zapisu jest podawanie tylko pierwszych liter składników menu Wypisane powyżej komendy będą w takiej konwencji zapisane następująco: IC /RE /WCS /QY /GOT Może się zdarzyć, że nacisnąłeś jakiś klawisz przez pomyłkę i program wyświetla ponaglenie dotyczące czegoś, czego nie chcesz robić. W takim wypadku możesz zawsze nacisnąć (czasami musisz zrobić to kilkakrotnie) klawisz [ESCAPE]. Cofa cię to do menu, z którego przez pomyłkę wydałeś komendę. Klawisz [Break] spowoduje, jeśli jesteś w systemie menu, powrót do trybu READY. Omówiliśmy powyżej ogólne zasady stosowania komend w programie 1-2-3. Informacje dotyczące poszczególnych komend zawiera następny rozdział. Teraz jeszcze zamieś cimy spis klawiszy używanych w systemie menu 1-2-3.