Polecane strony:
A A A

Poruszanie się od arkusza do arkusza i od pliku do pliku

W wersji 3.0 wprowadzono możliwość pracy na kilku arkuszach jednocześnie. Można je sobie wyobrazić, że znajdują się one jeden nad drugim, dlatego mówimy tu o wprowadzeniu trzeciego wymiaru. Więcej o tym problemie powiemy w jednym z kolejnych podrozdziałów. Inną nowością, również omówioną szczegółowo niżej jest możliwość jednoczesnej pracy na kilku plikach danych (z których dodatkowo każdy może zawierać kilka arkuszy). W tym miejscu, gwoli wyczerpania tematu poruszania wskaźnikiem komórki, powiemy tylko, że od arkusza do arkusza poruszamy się za pomocą klawiszy [NEXT SHEET] (następny arkusz - Ctrl-PgUp) i [PREV SHEET] (poprzedni arkusz - Ctrl-PgDn). W różny sposób można również użyć klawisza [END] - patrżspls poszczególnych klawiszy poniżej. Również do poniższego spisu odsyłamy w sprawie poruszania się od pliku do pliku.