Polecane strony:
A A A

Przesuwanie się co stronę

Możesz przesuwać się po arkuszu wykonując skoki w dowolnym kierunku o „stronę". Stroną jest to co jednorazowo widzisz na ekranie. Aby przesunąć się w górę o stronę, trzeba nacisnąć klawisz PgUp by w dci - PgDn w prawo - klawisz [TAB] lub klawisze Ctrl-strzałka w prawo w lewo - klawisze [SHIFT]-[TAB] lub Ctrl-strzałka w lewo.