Polecane strony:
A A A

Quit (Wyjście)

Wybranie tej opcji powoduje opuszczenie menu /Worksheet Global Default Printer i przejście do menu /Worksheet Global Default. Po wybraniu z menu/Worksheet Global Default opcji Dir (katalog) na ekranie ukazuje się następujące ponaglenie: