Polecane strony:
A A A

Range Erase (starcie danych z zakresu)

Komenda /Rangę Erase powoduje Btarcie zawartości podanego zakresu. Komórki tego zakresu stają się komórkami pustymi, zachowując jednak swój status jeśli chodzi o format i zabezpieczenie. Po wydaniu tej komendy ukazuje się następujące ponaglenie: Enter rangę to erasei (Wprowadź zakres do starcia) Sprecyzuj pożądany zakres, upewniając się wcześniej, że rzeczywiście nie będziesz już więcej potrzebował danych w tym zakresie.