Polecane strony:
A A A

Range Format (formatowanie zakresu)

Komenda /Range Format określa sposób, w jaki mają być wyświetlane na ekranie i wydrukowane na wydruku dane, głównie numeryczne, należące do wskazanego zakre-su. Sposób ten jest obowiązujący dla wskazanego zakresu. Dla komórek, które pie znajdują się w zakresach sformatowanych komendą /Range Format obowiązuje format globalny, który można zmienić komendą /Worksheet Global Format. W momencie rozpoczęcia pracy nad danym arkuszem obowiijgnjg fnrmnt Oonarpl Po wydaniu komendy /Range Format ukazuje się następujące menu: placed i Currency , General +/- Percent Date Text Hidden Other Reset

Wybranie jednego z tych składników spowoduje odpowiednie sformatowanie zakresu - spowodowanie odpowiedniego wyświetlania danych w komórkach zakresu i drukowania ich. Poszczególne formaty omówione są w rozdziale 4, w specjalnie poświęconym temu tematowi podrozdziale. Wybranie opcji Reset spowoduje powrót komórek wskazanego zakresu do formatu obowiązującego dla całego arkusza (ustawianego poprzez /Worksheet Global Format). Przy włączonym trybie GROUP, sformatowanie zakresu jednego arkusza, spowoduje sformatowanie analogicznych zakresów innych arkuszy w pliku. Musisz teraz wprowadzić zakres na jeden z wymienionych na początku tego podrozdziału (/Range) sposobów.