Polecane strony:
A A A

Rangę Justify (justacja tekstu w zakresie)

W niektórych przypadkach możesz chcieć poprzedzić prezentację danych na ekranie, a zwłaszcza na wydruku, krótkim tekstem opisującym bądź analizującym prezentowane dane. ,1-2-3 nie zawiera w sobie ceęfa prawdziwego edytora tekstu^ Komenda /Rangę jedyną komendą ułatwiającą w pewien sposób edycję dłuższego tekstu, Rangę Justify pozwala na justowanie, a więc wyrównanie tekstu umieszczonego w wielu komórkach danego zakresu tak, aby nie przekraczał on sprecyzowanego zakresu. Jeśli pierwotny tekst przekracza prawy skraj sprecyzowanego zakresu zostanie on przesunięty do następnego wiersza.

Komenda /Rangę Justify działa tylko na danych jednej kolumny. Jeśli jako zakres początkowy podasz więcej kolumn, 1-2-3 dokona tylko operacji justacji na danych pierwszej kolumny z lewej, traktując skraj ostatniej kolumny z prawej jako brzeg do którego ma być wyrównany tekst. Sprecyzowanie jako zakresu justacji zakresu jednowierszowego powoduj*, że w wypadku, gdy trzeba część tekstu przesunąć w dół, program robi to poprzez wstawienie dodatkowych wierszy (jak przy komendzie /Worksheet Insert Row). Gdy zakres justacji obejmuje więcej niż jeden wiersz (jak w powyższym przykładzie) przesunięty w dół tekst zajmuje istniejące komórki, które same muszą być częścią zakresu justacji. Gdy zakres justacji nie jest na tyle rozciągnięty w dół, by zmieścić cały tekst, który ma być przesunięty z góry, operacja jest przerwana z sygnalizacją błędu.