Polecane strony:
A A A

Range Name Create

Komenda /Range Name Create służy do nadawania nazwy danemu zakresowi. Nazwy nie mogą przekraczać 15 znaków, nie mogą przypominać adresu komórki. Nie mogą też zaczynać się od liczby i nie mogą zawierać spacji, przecinków, średników i znaków liczbowych Po wydaniu komendy ukazuje się ponaglenie: Enter name: (Wprowadź nazwę) W trzecim wierszu panelu kontrolnego program wypisuje wszystkie nazwy, które występują jak dotychczas w arkuszu. Jeśli chcesz wprowadzić nową nazwę, wprowadź ją z klawiatury. Jeśli natomiast chcesz użyć istniejącą nazwę dla nadania nazwy nowemu zakresowi, wybierz jedną z nazw widocznych na ekranie. Następnie musisz określić obszar, który chcesz nazwać: Enter range i (Wprowadź zakres)