Polecane strony:
A A A

Range Name Labels (nadanie nazwy przy pomocy etykiet arkusza)

Komenda /Rangę Name Labels pozwala na nazwanie jednokomórkowych zakresów przy użyciu etykiet znajdujących się w komórkach sąsiednich jako nazw jednokomórkowych zakresów. W niektórych wypadkach, zwłaszcza przy programowaniu makro, będziemy chcieli, aby nazwane zakresy były oznaczone obok etykietą z nazwą danego zakresu - tak dla naszej informacji. Możemy oczywiście nazwać zakresy niezależnie, a następnie wprowadzić tę samą nazwę jako etykietę do sąsiednich komórek. Komenda /Rangę Name Labels pozwala jednak na prostsze rozwiązanie tego problemu.

Po wydaniu tej komendy ukazuje się takie menu: Right Down Left Up Następnie ukazuje się ponaglenie: Enter label rangę i (Wprowadź zakres etykiet) W wyniku wykonania tej komendy program nada nazwy jednokomórkowym zakresom znajdującym się w komórkach, znajdujących się obok tych komórek wskazanego zakresu, które zawierają etykiety. W zależności od wybranej opcji na prawo (Right), w dole (Down), na lewo (Left), w górze (Up) od tych kontuj nazwy nowostworzonych zakresów odpowiadać będą tym etykietom.