Polecane strony:
- digital signage software
- www.coto-calominal.info.pl/dla-celow-naukowych-musi-nam/
A A A

Setup (Inicjacja)

Opcja ta umożliwia sprecyzowanie ciągu znaków, jakie mają być wysyłane na drukarkę każdorazowo przed rozpoczęciem właściwego drukowania. Znaki te należy podawać w następujący sposób: Przed każdym znakiem umieścić należy znak , po którym ma nastąpić numer znaku ASCII podany trzema cyframi w formie dziesiętnej.