Polecane strony:
A A A

Sposób korzystania z komend 1-2-3

Komendy służą do wykonywania różnych pożytecznych funkcji jak kopiowanie, prze suwanie i usuwanie zakresu danych, zapisywanie arkusza na dysku, wczytywanie arkusza z dysku do pamięci komputera, drukowanie, tworzenie wykresów, manipulowani danymi i wiele innych. Szczegółowy opis każdej komendy znajdziesz w następnym rozdziale. W tym rozdziale omówimy tylko ogólne zasady posługiwania się komenda programu arkusza kalkulacyjnego 1-2-3.

Istnieją zasadniczo dwa sposoby wydania komendy. Pierwszą jest wydanie komend bezpośrednio z klawiatury drugą wydanie komendy w ramach makro - programu automatyzującego czynności w arkuszu. Co to jest makro napiszemy w dalszej części tego rozdziału - poświęcony temu będzie również jeden z całych następnych rozdziałów. W tym miejscu zajmiemy się jedynie wydawaniem komend bezpośrednio z klawiatury.

Komendy wywołujemy poprzez wybranie ich z menu - z listy komend. Menu w 1-2- jest wielopoziomowe - tzn. wybranie niektórych składników menu wyższego poziomu, ni powoduje jeszcze wydania samej komendy lecz wywołanie menu niższego poziomu. Wydawanie komend i poruszanie się w systemie menu jest bardzo łatwe i intuicyjne wymaga jedynie nabrania trochę praktyki. Na początek musisz wiedzieć jedną podstawową sprawę - jak wywołuje się menu. W normalnym trybie działania - READY - n ekranie nie ma żadnego menu. Nie można też bezpośrednio wydać żadnych komend. D wywołania menu służy klawisz - klawisz / (oraz mający to samo działanie klawisz < ). P jego naciśnięciu w panelu kontrolnym (górnej części ekranu) zobaczysz najwyższy pozior menu programu arkusza kalkulacyjnego 1-2-3:

Worksheet Range Copy Move File Print Graph Data System Quit Global, Insert, Delete, Column, Erase, Titles, Window, Status, Page, Hid W pierwszym rzędzie widzisz poszczególne składniki menu. W drugim - komentarz dotyczący składnika menu, który jest aktualnie wyświetlimy przez wskaźnik menu w powyższym przykładzie Worksheet (arkusz). Poszczególny składnik menu można wybrać na jeden z dwóch sposobów)v. Pierwszy sposób, zalecany dla początkujących, polega na umieszczeniu wskaźnik menu a składniku (opcji), który chcemy wybrać i na naciśnięciu klawisza [RETURN]. Sposób drugi, zalecany dla zaawansowanych, polega na naciśnięciu pierwszej litery nazw składnika menu.

Wybranie jednego ze składników menu nie musi zawsze spowodować wykonani jakiejś komendy. Często spowoduje to ukazanie się innego menu, menu niższego poziomi z którego możemy wybrać jakiś składnik w ten sam sposób jak w menu wyższego pozie mu. Naciśnięcie klawisza [ESCAPE] spowoduje zawsze powrót do wyższego poziom menu lub, jeśli nacisnęliśmy [ESCAPE] będąc w najwyższym poziomie menu, wyjścia z systemu menu i powrót do trybu READY.

Wybranie składnika menu spowoduje zawsze jedną z następujących sytuacji: 1/ Ukazuje się następne menu, jak na przykład po wybraniu składnika Workshej z menu najwyższego poziomu pokazywanego powyżej: Global Insert Delete Column Erase Titles Window Status Page Hide| Set worksheet settings Postępujesz w tym wypadku tak samo jak poprzednio - musisz wybrać ja] składnik tego menu.