Polecane strony:
A A A

Tryb wybierania opcji menu

Oświetlony został znaleziony rekord bazy danych jako rezultat komendy /Data Query Find. Wywołane zostały ekrany pomocy. Stało się coś niedobrego - naciśnij klawisz [HELP] lub [ESCAPE], 1-2-3 pracuje, nie możesz teraz nic robić, musisz czekać. Wyświetlanie informacji o ustawieniach programu. Wyświetlana jest lista plików. Wyświetlana jest lista zakresów, wykresów lub innych nazw.

Oświetlona ramka zawiera w swojej części poziomej litery określające kolumny arkusza, a w części poziomej liczby określające wiersze arkusza. Na ich przecięciu widzisz literę określającą arkusz. We wnętrzu ramki widzisz sam arkusz i jego zawartość, a właściwie widzisz tylko część arkusza, który ma w rzeczywistości 256 kolumn i 8192 wierszy.