Polecane strony:
A A A

Typy danych

1-2-3 rozróżnia dwa typy danych: I 1/ liczby (numbers) 2/etykiety (labels) W odróżnieniu od wielu innych programów, nie musisz bezpośrednio deklarować gdzie takie typy danych mają być wpisywane (jak to jest np. w programie dBase). 1-2-3 sam fcgaduje o jaki typ chodzi. Jak to robi? Jeśli rozpoczynasz wprowadzanie danych od jednego z niżej wymienionych znaków: I 01 23456789 + -. (@#$ 30 Lotus 1-2-3 (kropka może być zastąpiona przecinkiem jeśli przecinek został zdefiniowany jako znak oddzielający część całkowitą od części ułamkowej liczby - patrz komenda /Worksheet Global Default Other International Punctuation), to 1-2-3 uważa, że będziesz wprowadzał liczby lub formuły i przełącza na tiyb VALUE.

Jeśli rozpoczniesz wprowadzanie danych od dowolnego innego znaku, to 1-2-3 uważa, że chcesz wprowadzać etykiety i przełącza na tryb LABEL. Szczególnym typem jest formuła. W większości wypadków formuły zachowują się tak jak liczby. Formuły zostaną omówione w jednym z następnych podrozdziałów.