Polecane strony:
A A A

Undo (opcja nowa w wersji 3.0)

Opcja Undo, z menu /Worksheet Global Default Other, pozwala ci na ustalenie czy ma być dostępna w czasie pracy w programie 1-2-3, opcja Undo (wycofania się z ostatnio wykonanej czynności). Przy ustawieniu Enable opcja ta jest włączoną, przy ustawieniu Disable (ustawienie początkowe) - wyłączona. Włączenie opcji Undo Enable umożliwia powrót do stanu arkusza z poprzedniego trybu READY (poprzez naciśnięcie klawisza JJircPOI (Al*-F4)) Włączona opcja Undo Enable powoduje, że program zajmuje więcej miejsca w pamięci.