Polecane strony:
A A A

Worksheet (operacje na całym arkuszu)

Komendy z grupy pewnych operacji na całym arkuszu. Przede wszystkim określają one pewne standardowe wartości obowiązujące dla całego arkusza. Wartości te mogą być następnie modyfikowane dla określonych zakresów komendami z grupy /Range. Komendami grupy /Worksheet można zmienić standardowe wartości, które zostają automatycznie przypisane arkuszowi w momencie rozpoczęcia pracy nad nowym arkuszem, po wystartowaniu programu arkusza kalkulacyjnego 1-2-3 lub po wydaniu komendy /Worksheet Erase. Komendami z grupy /Worksheet można dodawać i kasować kolumny lub wiersze, zmieniać szerokość i inne cechy danej kolumny, kasować zawartość całego arkusza, tworzyć „zamrożone" tytuły, które będziesz widział zawsze na górze i/lub po lewej stronie ekranu, dzielić ekran na dwa okna itd. W grupie Worksheet nie ma komend odnoszących się tylko do danego zakresu arkusza. Komendy te zawarte są w grupie /Range. Menu Worksheet ma następujące składniki: Global Insert Delete Column Erase Titles Window Status Page Hide