Polecane strony:
A A A

Worksheet Erase (zmazanie całego arkusza)

Komenda /Worksheet Erase powoduje starcie wszystkich danych z pamięci komputera sprecyzowanych w tej sesji pracy komendą /Worksheet Global Defaults. Z pamięci usunięte zostaną wszystkie znajdujące się tam arkusze i pliki. Po wydaniu tej komendy dane zostają bezpowrotnie stracone (jedynie jeśli plik był nagrywany na dysk, to możesz go odzyskać w formie w jakiej istniał w momencie nagrywania komendą). Aby uniknąć przypadkowego użycia tej niebezpiecznej komendy, musisz jeszcze po jej wydaniu potwierdzić swoje zamiary: Odpowiedz teraz No, by wycofać się z tej komendy lub Yes, by spowodować usunięcie wszystkich danych z pamięci komputera. Cennym uzupełnieniem wprowadzonym do wersji 3.0 programu jest to, że program pyta jeszcze raz o potwierdzenie (No/Yes) w wypadku, gdy usunięte miałyby zostać dane, które nie zostały nagrane na dysk. Komendę tę powinno się właściwie używać przed rozpoczęciem pracy nad całkiem nowym plikiem. Aby po zakończeniu pracy z jednym plikiem załadować inny plik nie trzeba najpierw używać komendy Worksheet Erase. Po prostu można wydać, mając stale w pamięci stary plik, komendę /File Retrieve staiy plik zostaje zastąpiony załadowanym z dysku nowym plikiem.