Polecane strony:
A A A

Worksheet Global Format

Komenda /Worksheet Global Format określa sposób, wjaki mają być wyświetlane na ekranie dane, głównie numeryczne. Sposób ten jest obowiązujący dla całego arkusza z wyjątkiem zakresów sformatowanych specjalnie komendą /Range Format. Jeśli włączony jest w danym pliku tryb GROUP, to sposób ten obowiązuje dla wszystkich arkuszy pliku. Po wydaniu komendy /Worksheet Global Format ukazuje się następujące menu: Fixed Sci Currency , General +/- Percent Date Text Bidden Other Wybranie jednego z tych składników spowoduje odpowiednie sformatowanie arkusza - spowodowanie odpowiedniego wyświetlania danych w komórkach arkusza.

Poszczególne formaty omówione są w rozdziale poprzednim w formaty pokazywania danych". Po wybraniu jednej z opcji Fixed Scientific Currency , (przecinek) Percent ukazuje się ponaglenie: Enter number of decimal places (0..15): 2 (Wprowadź liczbę miejsc po przecinku) Musisz wtedy wprowadzić liczbę miejsc po przecinku (od 0 do 15) i nacisnąć [RETURN] co zakończy komendę.