Polecane strony:
A A A

Worksheet Global Group (nowość w wersji 3.0)

Za pomocą tej komendy możesz włączać (Enable) i wyłączać (Disable) tryfc GROUP. Standardowo tryb ten jest wyłączony. Jego włączenie sygnalizuje wskaźnik GROUP na dole ekranu. Przy włączonym trybie GROUP, można jednocześnie manipulować wszyst-kimi arkuszami w jednym pliku. Dotyczy to komend: I /Range Format /Range Prot /Range Unprot /Worksheet Column /Worksheet Global Col-Width /Worksheet Global Format /Worksheet Global Prot /Worksheet Global Zero /Worksheet Insert /Worksheet Delete