Polecane strony:
- pokrowce do telefonów
A A A

Worksheet Global Label (wygląd etykiet w arkuszu)

Komenda /Worksheet Global Label służy do ustalenia standardowego przedrostka _ - etykiet w danym arkuszu, a tym samym standardowego sposobu w jakim etykiety będą się ukazywać na ekranie i w druku. O przedrostkach etykiet możesz się dowiedzieć w poprzednim rozdziale w podrozdziale omawiającym wprowadzanie etykiet. Po wydaniu tej komendy ukazuje się następujące menu: Left Right Center Wybranie składnika Left (lewy) będzie miało ten skutek, że wszystkie wprowadzane ' do arkusza etykiety, dla których nie wprowadzisz bezpośrednio przedrostka z klawiatury, otrzymywać będą standardowy przedrostek ' a więc na ekranie i wydruku zostaną wyrównane z lewą krawędzią komórki.

Wybranie składnika Right (prawy) będzie miało ten skutek, że wszystkie wprowadzane do arkusza etykiety dla których nie wprowadzisz bezpośrednio przedrostka z klawiatury, otrzymywać będą standardowy przedrostek " a więc na ekranie i wydruku zostają wyrównane z prawą krawędzią komórki. Wybranie składnika Center (środek) będzie miało ten skutek, że wszystkie wprowadzane do arkusza etykiety dla których nie wprowadzisz bezpośrednio przedrostka wiatuiy, otrzymywać będą standardowy przedrostek A a więc na ekranie i wy zostaną scentrowane w stosunku do szerokości komórki. Komenda /Worksheet Global Label nie zmienia przedrostka komórek już wprowadzonych.

Przedrostki już istniejących etykiet można zmienić na dwa sposoby: 1/ Dla indywidualnej komórki: umieść wskaźnik komórki na danej komórce i naciśnij klawisz [EDIT] (F2), by przejść do trybu EDIT. Następnie naciśnij klawisz [HOME] H by przejść do początku etykiety, usuń dotychczasowy przedrostek ([DEL]) i wpisz nowy przedrostek. Operację zakończ naciskając [RETURN], i 2/ Dla całego zakresu komórek (a więc także dla pojedynczej kbfhórki) - komenda /Rangę Label.