Polecane strony:
- www.ogrodzenia-a-z.pl Białystok
A A A

Worksheet Global Prot (zabezpieczenie danych przed zmianą)

Istnieje możliwość zapobieżenia wpisywania do arkusza nowych wartości. Służy do tego komenda /Worksheet Global Prot Enable. Po wydaniu tej komendy możesz wprowadzać dane tylko do tych komórek, którym nadałeś status „odbezpieczony" komendą Range Unprot. Po wydaniu komendy /Worksheet Global Prot ukazuje się menu: Enable Disable Wybierz z tego menu Enable, by zabezpieczyć arkusz przed wpisywaniem nowych danych lub Disable, by przywrócić możliwość wpisywania nowych wartości do wszystkich komórek. Zabezpieczenie komórek przed wpisaniem nowych wartości dokonuje się tylko przez wydanie komendy /Worksheet Global Prot Enable. Komenda /Range Prot dotyczy tylko przywrócenia zwykłego statusu komórkom, którym wcześniej nadano status „odbezpieczony" komendą /Range Unprot.