Polecane strony:
- http://wzorcowanie.biochemik.pl/wzorcowanie-miernikow
A A A

Worksheet Global Recall sposób przeliczania formuły

Komenda /Worksheet Global Recalc służy do ustalania trzech rzeczy związanych z przeliczaniem wartości formuł: 1/ Czy wartości komórek mają być każdorazowo przeliczane po wpisaniu nowej wartości do arkusza, czy też przeliczane mają być tylko po naciśnięciu klawisza [CALC] (F9). 21W jaki sposób (w jakiej kolejności) mają być przeliczane formuły. 3/ Ile razy mają być przeliczane formuły przy występowaniu zależności wzajemnych. Po wydaniu komendy /Worksheet Global Recalc ukazuje się następujące menu: IWaturąl Columnwiac RoMwise,'Autoaatlc^ Manuał. Iteration Trzy pierwsze składniki tego menu dotyczą zagadnienia drugiego, dwa następne zagadnienia pierwszego, a ostatni składnik zagadnienia trzeciego.

Adl. W normalnym wypadku, za każdym razem gdy zmieniasz wartość w arkuszu, 1-2-3 przelicza formuły arkusza. Gdy formuł jest w arkuszu dużo i gdy są one skomplikowane, przeliczanie takie może trwać na tyle długo, że może przeszkadzać to w pracy (wersja 3.0 programu częściowo redukuje ten problem wprowadzając przeliczanie w tle). Możliwe jest wyłączenie tej pożytecznej w normalnych warunkach (przy małej ilości formuł) cechy, jaką jest automatyczne przeliczanie formuł. Służy do tego komenda /Worksheet Global Recalc Manuał. Po wydaniu tej komendy, wprowadzenie nowych danych nie będzie powodowało każdorazowego przeliczania wszystkich formuł w arkuszu. Zamiast tego pokaże się w lewym dolnym rogu programu wskaźnik CALC. Oznacza on, że formuły arkusza nie zostały przeliczone i nie odzwierciedlają one nowych wartości. Aby spowodować przeliczenie formuł w arkuszu musisz nacisnąć klawisz [CALC]. Aby ponownie wprowadzić automatyczny tryb przeliczania arkusza możesz wydać komendę /Worksheet Global Recalc Automatic. W normalnych warunkach, tzn. gdy nie nagromadziłeś zbyt wielu skomplikowanych formuł w arkuszu, automatyczne przeliczanie danych trwa ułamek sekundy i nie przeszkadza ci w pracy.

Ad2. Przeliczenia są wykonywane standardowo w kolejności naturalnej (Natural) - to znaczy przeliczane są najpierw formuły nie zależące od innych formuł a następnie te od których one zależą. Można to zmienić i zażądać wprowadzania przeliczeń systemem kolumna-po-kolumnie (Columnwise) lub wiersz-po-wierszu (Rowwise). W obu wypadkach przeliczanie zaczyna się od komórki Al i przechodzi przez wszystkie komórki. Przy opcji Columnwise przeliczane są najpierw komórki kolumny A, potem B, C itd. Przy opcji Rowwise przeliczane są najpierw wszystkie komórki wiersza 1, potem 2, 3 itd. Przeliczanie inne niż naturalne ma znaczenie przy występowaniu zależności wzajem- nytn (w dolnej części ekranu występuje wskaźnik CIRC).

Ad3. Przy przeliczaniu innym niż naturalne lub w wypadku gdy występują odniesienia wzajemne między komórkami, ma znaczenie liczba przeprowadzonych przeliczeń tzn. wartość formuł może być inna po przeprowadzeniu kolejnego przeliczenia nawet przy tych samych danych. O odniesieniach wzajemnych mówimy wtedy, gdy np. formuła w komórce B2 zależy od komórki C3 a w komórce C3 jest formuła zależna od wartości rzeczy związanych komórki B2. W takim wypadku na dołu ekranu ukazuje się wskaźnik CIRC . Standardową liczbą przeliczeń jest 1. Możesz zmienić tę wartość wydając komendę /Worksheet Global Recalc Interation. Ukazuje się wtedy ponaglenie: Enter iteration count (1..50)! 1 (Wprowadź liczbę przeliczeń) Musisz wprowadzić liczbę całkowitą z przedziału od 1 do 50 i nacisnąć klawisz [RETURN],