Polecane strony:
A A A

Worksheet Insert (wstawianie nowych wierszy, kolumn lub arkuszy)

Komenda Worksheet Insert służy do wstawiania do istniejącego arkusza nowych, pustych wierszy lub kolumn oraz (poczynając od wersji 3.0) nowych arkuszy do pliku. Wstawiane kolumny umieszczone zostają bezpośrednio po lewej stronie wskaźnika komórki, wstawiane wiersze - powyżej wskaźnika komórki. Po wydaniu tej komendy ukazuje się następujące podmenu: Column Row Sbeet

Po wybraniu opcji Column i po wybraniu opcji Row musisz podać zakres wstawiania, liczba wstawionych wierszy zdeterminowana jest wysokością podanego zakresu a liczba ustawionych kolumn jego szerokością. Dotychczasowa zawartość arkusza pozostaje nienaruszona, przesunięta natomiast zostaje w prawo lub w dół. Adresy w formułach ostają odpowiednio dostosowane. Nie dotyczy to adresów w makrach. Jeśli jesteś w try- ie GROUP, kolumny i wiersze są wstawiane do wszystkich aktywnych arkuszy aktualnego pliku.

Po wybraniu opcji Sheet nowe arkusze wstawiane są albo przed (Before) albo za (After) kuszem aktualnym. Stają się one częścią aktualnego pliku. Program pyta najpierw ile kuszy ma wstawić. W przeciwieństwie do wstawiania kolumn i wierszy, wstawienie tych arkuszy powiększa liczbę arkuszy w pliku (pierwotnie plik ma tylko jeden tusz).