Polecane strony:
A A A

Wpisywanie do komórek z klawiatury

Aby wpisać cos do jakiejś komórki musisz najpierw przesunąć wskaźnik do tej komórki. Następnie musisz po prostu wpisać z klawiatury to co chcesz i nacisnąć Return. Przed naciśnięciem [RETURN], to co napisałeś nie ukazuje się jeszcze w komórce, a tylko w panelu kontrolnym. Jeśli chcesz zrezygnować z umieszczenia tego w komórce, to musisz nacisnąć [ESCAPE]. Po naciśnięciu [RETURN], to co napisałeś zostanie wpisane do komórki na której jest aktualnie wskaźnik komórki. Poprzedni wpis do komórki (jeśli komórka ta nie była pusta) zostanie zastąpiony nowym wpisem.

Możesz zakończyć wpis naciśnięciem, zamiast [RETURN], jednego z klawiszy poruszających wskaźnik (np. ze strzałkami). Skutek będzie taki sam, z tą różnicą, że wskaźnik komórki przesunie się jednocześnie w inne miejsce, w zależności od tego jaki klawisz nacisnąłeś.

Po naciśnięciu [RETURN] lub klawisza ze strzałkami kończącym proces wpisywania, 1-2-3 dokonuje następujących operacji:

Sprawdza czy nie ma żadnego błędu w tym co wpisałeś. Błędy mogą wynikać z tego, że 1-2-3 myśli, że dane powinny być liczbą, a one nie są (patrz poniżej - „Typy danych") lub z błędu w składni funkcji (składnie funkcji znajdziesz w rozdziale dotyczącym funkcji). Jeśli zdarzy się, że 1-2-3 znajdzie błąd, zostaniesz przeniesiony automatycznie do trybu EDIT, w celu poprawienia błędu. 2/ Jeśli wprowadzona dana nie zawiera błędu zostanie ona umieszczona w komórce. 3/Jeśli opcja Recalculation (przeliczanie) ma ustawienie na Automatic (automatyczne), to 1-2-3 przelicza formuły. Jeśli opcja Recalculation nie ma ustawienia Automatic, to na dole ekranu ukazuje się wskaźnik CALC . Ustawienie opcji Recalculation możesz przestawić za pomocą komendy /Worksheet Global Recalc. 4/1-2-3 wraca do trybu READY.