Polecane strony:
A A A

Wprowadzanie liczb

Istnieją następujące reguły wprowadzania liczb: 1/ Liczba musi się rozpocząć od jednego ze znaków: 0123456789+-. (lub ,) $, w przypadku formuł także ( @ # 2/ Liczba może się kończyć znakiem %, któiy ma ten sam skutek jak podzielenie liczby przez 100 3/Część całkowita liczby jest standardowo oddzielana od części ułamkowej za pomocą kropki (na modłę anglosaską, szeroko zresztą używaną w świecie komputerowym). Możesz ją zamienić na przecinek przy pomocy komendy /Workshet G lobal Default Other International Punctuation. Musisz potem wybrany znak konsekwentnie stosować, to znaczy albo kropkę albo przecinek. W jednej liczbie może oczywiście wystąpić maksymalnie jeden znak oddzielający część całkowitą od części ułamko-wej liczby.

4/ Istnieje możliwość pokazania liczby w arkuszu, tak aby grupować cyfry w porcjach po 3. Np. nie 1000000 a 1,000,000 lub 1 000 000. W wersji 2 programu Lotus 1-2-3 nie mogły one być jednak w takiej formie wprowadzane, Teraz (w wersji 3.0) już można to robić. Dodatkowo, można wprowadzać liczby w formie ułamka zwykłego, a nie tylko dziesiętnego (można np. wprowadzić liczbę 3 2/3 - trzy i dwie trzecie - możliwość tę wprowadzono w wersji 3.0 programu Lotus 1-2-3). 5/ Możesz wprowadzić liczbę w tak zwanym formacie naukowym to znaczy zakończyć ją literą E (małą lub dużą) a następnie podać potęgę (może być ujemna), która oznacza do jakiej potęgi ma być podniesiona liczba 10, przez którą się potem pomnoży liczbę podaną przed literą E. Np. 1000000 może być wprowadzone jako 10E6. Istnieją dwie specjalne wartości, które 1-2-3 interpretuje jako liczby: a/ NA : oznaczająca „Not Available" - brak danych, możesz ją wprowadzić poprze: wpisanie z klawiatury: 0NA. b/ ERR: oznaczająca Error - błąd wartość taką otrzymuje komórka w wynik formuły, która żąda wykonania nieprawidłowego działania możesz tę wartość również wprowadzić z klawiatury poprzez wpisanie: @ERR.