Polecane strony:
A A A

Wskazywanie zakresów

Zakres oznaczyć można na jeden z trzech sposobów: Poprzez podanie adresów dwóch komórek stanowiących przeciwstawne rogi zakresu. Adresy te musisz połączyć dwiema kropkami np: Połączenie adresów dwóch komórek większą ilością kropek niż dwie nie stanowi błędu, ale nie jest konieczne. 1-2-3 wyświetla zawsze dwie kropki. Nie może jednak być pomiędzy adresami komórek innych znaków, w tym także spacji. Pominięcie w adresie litery oznaczającej arkusz/ oznacza, że chodzi o arkusz aktualny.

2/ W niektórych przypadkach zakres może mieć najmniejszą możliwą wielkość - składać się tylko z jednej komórki. Zakres taki można oznaczyć po prostu poprzez podanie adresu tej komórki np.: C23, co jest równoznaczne zapisowi C23..C23. 3/Poprzez oświetlenie danego zakresu -przez „zwiększenie" wskaźnika komórki. Jak to się robi: W normalnym trybie, trybie READY, wskaźnik komórki oświetla pojedynczą komórkę. W niektórych jednak wypadkach, w takich gdy 1-2-3 spodziewa się, że masz wprowadzać zakres, możesz rozszerzyć wskaźnik komórki, tak aby oświetlił on cały zakres. Wypadki te to odpowiedź na ponaglenie dotyczące wprowadzenia zakresu oraz pisanie funkcji, której argumentem jest zakres.

Wskaźnik komórki można powiększyć poprzez użycie klawiszy ze strzałkami. Generalną zasadą jest to. że w wypadku gdy w kontrolnym panelu wyświetlony ponagleniu zakres w formie podania dwóch komórek lub dwukrotnego powtórzenia tej samej komórki (np. A5..A5), użycie klawiszy ze strzałkami powoduje rozszerzanie wskaźnika. Gdy w panelu kontrolnym ukazuje się pojedyncza: adres komórki (np. A5) użyciu klawisza ze strzałkami spowoduje-normalne poruszanie się wskaźnika, chyba że Zasady oświetlania zakresu są bardziej skomplikowane lecz możesz uchwyci« te zasady przez stosowanie oświetlania w praktyce. Dla tych, którzy potrzebują d< tego podbudowy teoretycznej, poświęcony jest jeden z poniższych podrozdziałów.

Naciśnięcie klawisza [RETURN] powoduje, że oświetlony zakres, zostaje „zatwierdzony" jako zakres, który użyje dana komenda, formuła lub funkcja. 4/ Możesz podać nazwę zakresu. 1-2-3 umożliwia nazwanie jakiegoś zakresu, służy do tego komenda /Rangę Name. Jeśli nazwałeś jakiś zakres możesz potem się de niego odwoływać poprzez podanie jego nazwy. Możesz tę nazwę wprowadzać z klawiatury, możesz także nacisnąć klawisz [NAME] (F3), co spowoduje wyświetlenie wszystkich nazwanych zakresów, i wybrać jeden z nich. Więcej o nazywana zakresów - poniżej.