Polecane strony:
A A A

Wymagania sprzętowe

Żeby używać programu Lotus 1-2-3 w jego wersji 3.0 trzeba dysponować: 1/ Komputerem osobistym typu IBM AT, PS/2 lub kompatybilnym - oznacza to, że wymagany jest procesor 80286, 80386 lub 80486. Program „nie chodzi" na komputerach z procesorem 8086 i 8088, w które to procesory wyposażone są komputery klasy XT 2/ Dyskiem twardym. Korzystanie z Lotusa 1-2-3 wersja 3.0 (w przeciwieństwie do poprzednich wersji) bez posiadania dysku twardego jest niemożliwe 3/ Systemem operacyjnym PPS wersja co najmniej 2.0 lub systemem operacyjnym 4/ Co najmniej 1Mb pamięci RAM, w wypadku systemu operacyjnego DOS i co najmniej 4Mb w wypadku systemu operacyjnego OS/2. Ponadto Lotus 1-2-3 wersja 3.0 umożliwia korzystanie z:

1/ Karty graficznej CGA, Hercules, EGA, VGA XGA lub kompatybilnej do przedstawiania wykresów na ekranie 2/ Drukarki tekstowej 3/ Drukarki graficznej lub plotera do drukowania wykresów. 4/ Program Lotus 1-2-3 wersja 3.0 potrafi pracować w sieci. Lotus 1-2-3 3.0 Standard Edition ma wbudowaną możliwość pracy w sieciach specjalne mutacje programu - Server Edition i Node Edition są w specjalny sposób przygotowane do pracy w sieci.