Polecane strony:
A A A

Zakresy

Zakres (rangę) jest jednym z częściej używanych pojęć w programie 1-2-3. Zakresem nazywamy grupę dowolnej ilości (od jednej do wszystkich komórek arkusza i pliku) komórek, które tworzą na pojedynczym arkuszu prostokąt (a w przestrzeni trójwymiarowej prostopadłościan). Zakres oznaczamy poprzez podanie jego dwóch przeciwległych rogów. Powyższe cztery zapisy oznaczają ten sam zakres składający się ze wszystkich komórek, które leżą jednocześnie w kolumnach od A do E i wierszach od 5 do 10: A5..E10 E5..A10 E10..A5 E5..A10

Do zakresu tego należą min. komórki E6, A10, C7 nie należy A4, D31 itd. W wersji 3.0 programu Lotus 1-2-3 zakresy mogą również rozciągać się na kilka arkuszy - mają wtedy trójwymiarowy kształt prostopadłościanu. Trzeba wtedy podawać także literę oznaczającą zakres np: A:E10..C:G15 A:A1..C:A1 Zakres musimy często podać w odpowiedzi na ponaglenia programu, a także jako argument funkcji.